Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Bułgaria

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Nazwy, adresy i sposoby komunikowania się dla organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53:

Ministerstwoto na prawosydieto (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Direkcija „Meżdunarodna prawna zakriła na deteto i meżdunarodni osinowjawanija” (Dyrekcja ds. Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Międzynarodowego Przysposobienia)

Tel.: (+359 2) 9237302

E-mail: L_Chernogorova@justice.government.bg

Faks: (+359 2) 9871557

Adres: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bułgaria

(wszystkie sprawy objęte zakresem rozporządzenia dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej oraz uprowadzenia dziecka i jego umieszczenia poza rodziną w innym państwie członkowskim (art. 56))

Direkcija „Meżdunarodno prawno sytrudniczestwo i ewropejski wyprosi” (Dyrekcja ds. Współpracy Międzynarodowej i Spraw Europejskich)

Tel.: (+359 2) 9237413

Faks: (+359 2) 9809223

Adres: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bułgaria

(wszystkie sprawy objęte zakresem rozporządzenia, z wyjątkiem spraw związanych z odpowiedzialnością rodzicielską oraz uprowadzeniem dziecka i jego umieszczeniem poza rodziną w innym państwie członkowskim (art. 56))

Art. 67 (b)

Języki akceptowane na potrzeby komunikacji z organami centralnymi zgodnie z art. 57 ust. 2 to: język bułgarski, angielski i francuski.

Art. 67 (c)

Języki akceptowane na potrzeby zaświadczeń dotyczących prawa do kontaktów z dzieckiem zgodnie z art. 45 ust. 2 to: język bułgarski, angielski i francuski.

Art. 21 i 29

Organami właściwymi do uznawania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, o których mowa w art. 21 ust. 2, są organy właściwe w zakresie rejestracji, czyli organy wykonawcze gmin (art. 621 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

Organami właściwymi do uznawania orzeczeń, o których mowa w art. 21 ust. 3, są sądy okręgowe właściwe ze względu na adres stałego zamieszkania lub zarejestrowanego pobytu strony przeciwnej oraz, jeżeli strona przeciwna nie posiada takiego adresu w Republice Bułgarii, ze względu na adres stałego zamieszkania lub zarejestrowanego pobytu strony zainteresowanej (art. 622 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego). Jeżeli również strona zainteresowana nie posiada adresu stałego zamieszkania lub zarejestrowanego pobytu na terytorium Republiki Bułgarii, wniosek należy złożyć do Sądu dla miasta Sofii.

Właściwymi organami, do których należy składać wnioski o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądowego wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, o których mowa w art. 29, są sądy okręgowe właściwe ze względu na adres stałego zamieszkania lub zarejestrowanego pobytu lub miejsce wykonania orzeczenia (art. 623 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego)

Art. 33

Istnieje możliwość zaskarżenia orzeczenia do Sądu Apelacyjnego w Sofii (art. 623 ust. 6 zdanie pierwsze kodeksu postępowania cywilnego).

Art. 34

Istnieje możliwość zaskarżenia orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Sofii do Najwyższego Sądu Kasacyjnego (art. 623 ust. 6 zdanie drugie kodeksu postępowania cywilnego).

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 26/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.