Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Estonia

Autor treści:
Estonia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Estonia

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Nazwa, adresy oraz dane kontaktowe organów centralnych wskazanych na podstawie art. 53:

Justiitsministeerium (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus (Wydział ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej)

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee

Tel: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2 na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi akceptowane są następujące języki: estoński, angielski.

Art. 67 (c)

Na podstawie art. 45 ust. 2 na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem oraz powrotu dziecka akceptowane są następujące języki: estoński i angielski.

Art. 21 i 29

Wnioski na podstawie art. 21 i 29 należy wnosić w Estonii do odpowiedniego sądu rejonowego.

Art. 33

Środki zaskarżenia na podstawie art. 33 należy wnosić w Estonii do odpowiedniego sądu okręgowego.

Art. 34

Środki zaskarżenia na podstawie art. 34 mogą być wnoszone w Estonii jedynie w formie skargi kasacyjnej.

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 14/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.