Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Finlandia

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Nazwa, adresy oraz środki komunikacji organów centralnych wskazanych na podstawie art. 53:

Oikeusministeriö (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö (Wydział Międzynarodowej Pomocy Prawnej)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tel.:+358 9 1606 7628

Faks:+358 9 1606 7524

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2 na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi akceptowane są następujące języki: fiński, szwedzki i angielski.

Art. 67 (c)

Na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem – art. 45 ust. 2: fiński, szwedzki, angielski.

Art. 21 i 29

Wnioski przewidziane w art. 21 i 29 należy wnosić do następujących sądów:

w Finlandii – do sądu rejonowego (käräjäoikeus/tingsrätt).

Art. 33

Środki zaskarżenia przewidziane w art. 33 należy wnosić do następujących sądów:

w Finlandii – do sądu okręgowego (hovioikeus/hovrätt).

Art. 34

Wyroki wydane w postępowaniu odwoławczym można zaskarżyć na podstawie art. 34 jedynie do:

w Finlandii – Sądu Najwyższego (Korkein oikeus/högsta domstolen).

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 15/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.