Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Francja

Autor treści:
Francja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Francja

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Nazwy i adresy organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53 oraz sposoby komunikowania się z nimi.

Wyznaczono dwa organy centralne.

1. W odniesieniu do całego rozporządzenia, z wyjątkiem art. 56 (umieszczenie dziecka w innym państwie członkowskim)

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adres e-mail:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. W odniesieniu do art. 56 (umieszczenie dziecka w innym państwie członkowskim)

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau de la législation et des affaires juridiques (K1)

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adres biura: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefon:       +33 1 70 22 89 84 lub +33 1 70 22 75 82

Adres e-mail: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Art. 67 (b)

Językami akceptowanymi na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi na podstawie art. 57 ust. 2 są francuski i angielski.

Art. 67 (c)

Na potrzeby zaświadczenia o osobistej styczności z dzieckiem oraz zaświadczenia o powrocie dziecka – art. 45 ust. 2: francuski i angielski.

Art. 21 i 29

Wnioski zgodnie z art. 21 i 29 należy składać do następujących sądów:

– we Francji do prezesa sądu powszechnego (tribunal judiciaire) lub jego przedstawiciela.

Art. 33

Środki zaskarżenia zgodnie z art. 33 wnosi się do następujących sądów:

– we Francji do sądu apelacyjnego (Cour d'appel).

Art. 34

Na podstawie art. 34 orzeczenie wydane na podstawie wniesionego środka zaskarżenia może być zaskarżone:

– we Francji jedynie w drodze wniesienia skargi kasacyjnej (pourvoi en cassation).

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 28/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.