Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Gibraltar

Autor treści:
Gibraltar

Art. 67 (a)

Ministry of Education (Ministerstwo Edukacji),

Justice and International Exchange of Information (Wymiar sprawiedliwości i międzynarodowa wymiana informacji)

771 Europort

Gibraltar

Art. 67 (b)

Akceptowane języki używane w dokumentach przekazywanych organom centralnym na podstawie art. 57 ust. 2: angielski, francuski.

Art. 67 (c)

Języki akceptowane na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem oraz powrotu dziecka na podstawie art. 45 ust. 2: angielski, francuski.

Art. 21 i 29

Wnioski zgodnie z art. 21 i 29 należy składać do następujących sądów:

– w Gibraltarze do Sądu Najwyższego (Supreme Court).

Art. 33

Środek zaskarżenia zgodnie z art. 33 składa się do następujących sądów:

– w Gibraltarze do Sądu Najwyższego (Supreme Court).

Art. 34

Środki zaskarżenia zgodnie z art. 34 mogą być wniesione wyłącznie w następujący sposób:

– w Gibraltarze – środek zaskarżenia do Sądu Apelacyjnego (Court of Appeal).

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 19/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.