Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Grecja

Autor treści:
Grecja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Grecja

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Dyrektor: (Pani) Argyro Eleftheriadou

Naczelnik Wydziału: (Pan) Vasilios Sarigiannidis

Mesogeion 96

11527 Athina

Tel.: 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Faks: 0030 213 130 7499

E-mail: aeleftheriadou@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2 na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi akceptowane są następujące języki: grecki, angielski, francuski.

Art. 67 (c)

Na podstawie art. 45 ust. 2 na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem i powrotu dziecka akceptowane są następujące języki: grecki, angielski, francuski.

Art. 21 i 29

Wnioski przewidziane w art. 21 i 29 należy wnosić do następujących sądów:

– w Grecji: do sądu pierwszej instancji.

Wnioski należy wnosić do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika lub, jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania, sądu miejsca pobytu dłużnika lub, jeżeli nie ma on także miejsca pobytu, do sądu właściwego dla stolicy kraju.

Art. 33

Środki zaskarżenia przewidziane w art. 33 należy wnosić do następujących sądów:

– w Grecji: do sądu apelacyjnego.

Art. 34

Środki zaskarżenia przewidziane w art. 34 można wnosić jedynie w formie:

– w Grecji: skargi kasacyjnej.

Skargi kasacyjne należy wnosić do Sądu Najwyższego.

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 01/06/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.