Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Węgry

Autor treści:
Węgry

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Węgry

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Nazwy, adresy oraz środki komunikacji organów centralnych wskazanych na podstawie art. 53 można znaleźć za pomocą wyszukiwarki dostępnej na górze strony.

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2 na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi akceptowane są następujące języki: węgierski, angielski, niemiecki i francuski.

Art. 67 (c)

Językami akceptowanymi na potrzeby świadectw dotyczących prawa do kontaktów z dzieckiem oraz powrotu dziecka na podstawie art. 45 ust. 2 są: węgierski, angielski, niemiecki i francuski.

Art. 21 i 29

Sądami, do których można wnieść wnioski, o których mowa w art. 21 i 29, są:

– na Węgrzech, sąd rejonowy działający przy siedzibie właściwego sądu okręgowego (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) oraz, w Budapeszcie, Centralny Sąd Rejonowy w Budzie (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Art. 33

Sądami, do których można wnieść środki zaskarżenia, o których mowa w art. 33, są:

– na Węgrzech, sądy okręgowe (törvényszék) oraz, w Budapeszcie, Sąd Okręgowy dla m.st. Budapesztu (Fővárosi Törvényszék).

Art. 34

Od orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia na podstawie art. 34 przysługuje jedynie:

— na Węgrzech: skarga kasacyjna (felülvizsgálati kérelem).

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 03/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.