Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Włochy

Autor treści:
Włochy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Włochy

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Nazwy, adresy oraz środki komunikacji organów centralnych wskazanych na podstawie art. 53:

Organem centralnym właściwym dla całych Włoch jest
Departament ds. Wymiaru Sprawiedliwości dla Nieletnich i Sprawiedliwości Społecznej
(Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefon:         +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Faks:                 +39 06 68808085

E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certyfikowana poczta elektroniczna: prot.dgmc@giustiziacert.it

Art. 67 (b)

Języki akceptowane do celów komunikacji z organami centralnymi na podstawie art. 57 ust. 2: włoski, angielski, francuski.

Art. 67 (c)

Na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem – art. 45 ust. 2: włoski, angielski, francuski.

Art. 21 i 29

Wnioski przewidziane w art. 21 i 29 należy wnosić do wymienionych poniżej:

we Włoszech, sąd apelacyjny (Corte d'appello).

Art. 33

Środki zaskarżenia, o których mowa w art. 33, należy kierować do sądów wymienionych poniżej:

we Włoszech, sąd apelacyjny (Corte d'appello).

Art. 34

Środki zaskarżenia zgodnie z art. 34 mogą być wniesione wyłącznie w następujący sposób|:

we Włoszech, skarga kasacyjna (cassazione).

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 11/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.