Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Malta

Autor treści:
Malta

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Malta

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Nazwy, adresy i sposoby komunikowania się dla organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53:

The Chief Executive Officer, Social Care Standards Authority

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

Social Care Standards Authority

469 Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera SVR 1012

MALTA

Telefon: +356 25494000

Fax: +356 25494355

E-mail: feedback-scsa@gov.mt

Strona internetowa: https://scsa.gov.mt/

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2 na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi akceptowane są następujące języki: język maltański i język angielski

Art. 67 (c)

Na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem – art. 45 ust. 2: język maltański i język angielski

Art. 21 i 29

Wnioski, o których mowa w art. 21 i 29, należy kierować do następujących sądów:

na Malcie – do Wydziału Rodzinnego Sądu Cywilnego, a na Gozo do Sądu Pokoju dla Gozo (Wydział Rodzinny w składzie orzekającym w wyższej instancji).

Art. 33

Środki zaskarżenia, o których mowa w art. 33, należy kierować do sądów wymienionych poniżej:

– na Malcie i Gozo – Sąd Apelacyjny (Qorti tal-Appell) na podstawie przepisów przewidzianych dla postępowania w kodeksie organizacji i postępowania cywilnego — rozdział 12.

Art. 34

Środki zaskarżenia, o których mowa w art. 34 – nie ma możliwości wnoszenia tych środków zaskarżenia.

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 25/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.