Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Szkocja

Autor treści:
Szkocja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Szkocja

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Nazwy i adresy organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53 oraz sposoby komunikowania się z nimi:

Rząd Szkocji (Scottish Government)

Central Authority & International Law Team (Organ Centralny i Zespół ds. Prawa Międzynarodowego)

St Andrew’s House (GW15)

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Tel.:                 +44 (0)131 244 4827/4832

Faks:                 +44 (0)131 244 4848

E-mail:

Paula.Nugent@gov.scot (osoba odpowiedzialna);

Art. 67 (b)

Akceptowane języki używane w dokumentach przekazywanych organom centralnym na podstawie art. 57 ust. 2: angielski, francuski.

Art. 67 (c)

Języki akceptowane na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem oraz powrotu dziecka na podstawie art. 45 ust. 2: angielski, francuski.

Art. 21 i 29

Wnioski, o których mowa w art. 21 i 29, składa się do:

w Szkocji – Court of Session.

Art. 33

Środki zaskarżenia, o których mowa w art. 33, wnosi się do:

w Szkocji – Court of Session, Outer House.

Art. 34

Środki zaskarżenia, o których mowa w art. 34, można wnieść wyłącznie do:

w Szkocji – do Court of Session, Inner House.

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 09/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.