Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowacja

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Nazwy, adresy i sposoby komunikowania się dla organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53

(art. 55 lit. c) – Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tel.: +421 2 888 91 111

Faks: +421 2 888 91 605

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Strona internetowa: https://www.justice.gov.sk

(art. 55 lit. a), b), d) i e) oraz art. 56) – Centrum Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

E-mail: info@cipc.gov.sk

Strona internetowa: https://www.cipc.gov.sk

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2 językiem akceptowanym na potrzeby komunikowania się z innymi organami centralnymi jest:

  • na potrzeby art. 55 lit. c): słowacki, angielski i francuski;
  • na potrzeby art. 55 lit. d): słowacki, angielski i czeski;
  • na potrzeby art. 55 lit. a), b) i e): słowacki, angielski, francuski, czeski i niemiecki.

Art. 67 (c)

Na potrzeby zaświadczenia o osobistej styczności z dzieckiem oraz zaświadczenia o powrocie dziecka – art. 45 ust. 2: język słowacki.

Art. 21 i 29

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Wnioski na podstawie art. 21 należy wnosić do poniższych sądów. Są to:

a) Sąd Okręgowy w Bratysławie (Krajský súd v Bratislave) na potrzeby wniosków w sprawie uznania orzeczenia dotyczącego rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa;

b) sąd rejonowy (Okresný súd) właściwy dla stałego miejsca zamieszkania dziecka lub Sąd Rejonowy Bratysława I (Okresný súd Bratislava I), gdy dziecko nie zamieszkuje na terenie Republiki Słowackiej, na potrzeby wniosków w sprawie uznania orzeczeń dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Wnioski na podstawie art. 29 należy wnosić do poniższych sądów:

sąd rejonowy (Okresný súd) właściwy dla stałego miejsca zamieszkania dziecka lub Sąd Rejonowy Bratysława I (Okresný súd Bratislava I), gdy dziecko nie zamieszkuje na terenie Republiki Słowackiej, na potrzeby wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczenia.

Art. 33

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Środki zaskarżenia na podstawie art. 33 należy wnosić do poniższych sądów:

- apelacja (odvolanie) do sądu rejonowego.

Art. 34

Środki zaskarżenia, które można wnieść na podstawie art. 34:

-  skarga kasacyjna (dovolanie).

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 31/10/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.