Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Austria

Conținut furnizat de
Austria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Austria

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești


*mențiuni obligatorii

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:

Bundesministerium für Justiz (Ministerul Federal al Justiției), Museumstraße 7, 1070 Vienna

Abteilung I 1

Tel.:        +43 1 52152 2134

Fax:         +43 1 52152 2829

E-mail:     team.z@bmj.gv.at

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2): limba germană.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită în conformitate cu articolul 45 alineatul (2): limba germană.

Articolele 21 și 29

Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe sau autorități competente:

-     în Austria, instanța districtuală (Bezirksgericht).

Articolul 33

Căile de atac prevăzute la articolul 33 se introduc la instanțele enumerate mai jos:

-     în Austria, instanța districtuală (Bezirksgericht).

Articolul 34

Căile de atac prevăzute la articolul 34 pot fi introduse numai:

-     în Austria: printr-un recurs pe motive de drept (Revisionsrekurs) introdus la instanța districtuală (Bezirksgericht), dar adresat Curții Supreme (Oberster Gerichtshof).

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 23/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.