Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Belgia

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești


*mențiuni obligatorii

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:

Serviciul Public Federal de Justiție
Serviciul de cooperare internațională în materie civilă
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Telefon: +32 2 542 67 00
E-mail: rapt-parental@just.fgov.be

Articolul 67 (b)

Franceză, neerlandeză, germană și engleză.

Articolul 67 (c)

Certificatul trebuie să fie însoțit de o traducere în limba oficială a locului de executare.

Articolele 21 și 29

Instanța de prim grad de jurisdicție (le tribunal de première instance).

Articolul 33

- Persoana care solicită încuviințarea executării poate face recurs la curtea de apel.

- Persoana împotriva căreia se solicită executarea poate formula o contestație în fața instanței de prim grad de jurisdicție (tribunal de première instance).

Articolul 34

Recurs în casație (pourvoi en cassation)

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 04/01/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.