Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Bulgaria

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești


*mențiuni obligatorii

Articolul 67 (a)

Denumirea, adresa și mijloacele de comunicare acceptate de autoritățile centrale desemnate în temeiul articolului 53 sunt:

Ministerul Justiției

Direcția privind protecția juridică internațională a copiilor și adopțiile internaționale

Tel.: (+359 2) 9237302

E-mail: L_Chernogorova@justice.government.bg

Fax: (+359 2) 9871557

Adresa: Ul. Slavyanska nr. 1

BG-1040 Sofia

Bulgaria

[pentru toate chestiunile care intră sub incidența regulamentului în legătură cu răspunderea părintească și răpirea și plasarea copiilor (articolul 56)]

Direcția cooperare judiciară internațională și afaceri europene

Tel.: (+359 2) 9237413

Fax: (+359 2) 9809223

Adresa: Ul. Slavyanska nr. 1

BG-1040 Sofia

Bulgaria

[pentru toate chestiunile care intră sub incidența regulamentului, cu excepția celor legate de răspunderea părintească și răpirea și plasarea copiilor (articolul 56)]

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările cu autoritățile centrale desemnate în conformitate cu articolul 57 alineatul (2): bulgara, engleza și franceza.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificateșe privind dreptul de vizită în conformitate cu articolul 45 alineatul (2): bulgara, engleza și franceza.

Articolele 21 și 29

Autoritățile competente menționate la articolul 21 alineatul (2) în ceea ce privește recunoașterea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești sunt autoritățile competente în materie de înregistrare, și anume primarii municipalităților [articolul 621 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

Autoritatea competentă menționată la articolul 21 alineatul (3) pentru recunoașterea hotărârilor judecătorești este instanța provincială în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința partea adversă sau, în cazul în care partea adversă nu are domiciliul sau reședința în Republica Bulgaria, instanța provincială în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința partea interesată [articolul 622 alineatul (1) din Codul de procedură civilă]. În cazul în care partea interesată nu are domiciliul sau reședința în Bulgaria, cererea trebuie depusă la Tribunalul municipal Sofia.

Autoritatea competentă la care se depune cererea de încuviințare a executării unei hotărâri judecătorești pronunțate într-un alt stat membru al UE, menționată la articolul 29, este instanța provincială în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința debitorul sau de la locul executării (articolul 623 alineatul (1) din Codul de procedură civilă).

Articolul 33

Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel din Sofia (articolul 623 alineatul (6) prima teză din Codul de procedură civilă).

Articolul 34

Căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de Curtea de Apel din Sofia se depun la Curtea Supremă de Casație (articolul 623 alineatul (6) a doua teză din Codul de procedură civilă).

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 26/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.