Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Croaţia

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești


*mențiuni obligatorii

Articolul 67 (a)

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în temeiul articolului 53:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Ministerul muncii, sistemului de pensii, familiei și politicii sociale)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Site-ul web: https://mrosp.gov.hr/

E-mail: eu-poslovi@mrosp.hr

Tel.: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Fax: +385 1 6106 171

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2):

a) limba croată sau limba engleză pentru comunicarea cu autoritățile centrale;

b) limba croată în cazul cererilor.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită în temeiul articolului 45 alineatul (2):

limba croată.

Articolele 21 și 29

Acțiunile prevăzute la articolele 21 și 29 se introduc la următoarele instanțe:

instanțele municipale (općinski sudovi) sunt competente să primească și să soluționeze cererile de încuviințare a executării.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 33

Calea de atac prevăzută la articolul 33 se introduce la:

instanța de prim grad de jurisdicție (instanța municipală) care a pronunțat hotărârea atacată, iar soluționarea acesteia este de competența instanței de al doilea grad de jurisdicție (instanțele teritoriale) (županijski sud).

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 34

Căi de atac în temeiul articolului 34

Hotărârea pronunțată în apel poate fi contestată de către una dintre părți prin introducerea unei cereri de rejudecare a cauzei (articolele 421-428 din Codul de procedură civilă). Cererea de rejudecare se depune la instanța care a pronunțat hotărârea pe fond (instanța municipală).

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 04/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.