Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Cehia

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești


*mențiuni obligatorii

Articolul 67 (a)

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Denumirea, adresa și mijloacele de comunicare ale autorității centrale desemnate în temeiul articolului 53:

Oficiul pentru protecția juridică internațională a copiilor (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Republica Cehă

Tel.: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Site web: http://www.umpod.cz/

Persoane de contact:

Zdeněk Kapitán, director

Markéta Nováková, director adjunct

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2): ceha, engleza, germana și franceza.

Articolul 67 (c)

Pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului - articolul 45 alineatul (2): limba cehă

Articolele 21 și 29

În Republica Cehă, cererile formulate în temeiul articolelor 21 și 29 se depun la:

- instanțele districtuale (okresní soudy) sau la executorii judecătorești (soudní exekutoři).

Articolul 33

În Republica Cehă, căile de atac formulate în temeiul articolului 33 se depun la:

- instanțele districtuale (okresní soudy).

Articolul 34

În Republica Cehă, singurele căi de atac care pot fi formulate în temeiul articolului 34 sunt:

- acțiunea în anulare (žaloba pro zmatečnost), în temeiul articolului 229 și următoarele din Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), astfel cum a fost modificată, și recursul (dovolání), în temeiul articolului 236 și următoarele din Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), astfel cum a fost modificată.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 08/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.