Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Franţa

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești


*mențiuni obligatorii

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:

Sunt desemnate două autorități centrale.

1. Pentru întregul regulament, cu excepția articolului 56 (plasările transfrontaliere)

Ministère de la Justice (Ministerul Justiției)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Direcția afaceri civile și sigilii)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (Departamentul de asistență reciprocă, de drept internațional privat și de drept european)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adresă de e-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Pentru aplicarea articolului 56 (plasările transfrontaliere)

Ministère de la Justice (Ministerul Justiției)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Direcția pentru protecția judiciară a tinerilor)

Bureau de la législation et des affaires juridiques (Biroul pentru legislație și afaceri juridice) (K1)

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adresa biroului: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefon:      +33 1 70 22 89 84 sau +33 1 70 22 75 82

Adresă de e-mail: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) sunt: franceza, engleza.

Articolul 67 (c)

Pentru certificatul privind dreptul de vizită și certificatul privind înapoierea copilului - articolul 45 alineatul (2): franceza, engleza.

Articolele 21 și 29

Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe:

- în Franța, la președintele Tribunalului judiciar (Président du tribunal judiciaire) sau la delegatul acestuia.

Articolul 33

Căile de atac prevăzute la articolul 33 se depun la:

- în Franța, „Cour d’appel”.

Articolul 34

Hotărârea judecătorească pronunțată în urma exercitării unei căi de atac, prevăzută la articolul 34, poate fi supusă:

- în Franța, numai unui recurs în anulare.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 28/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.