Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Germania

Conținut furnizat de
Germania

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Germania

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești


*mențiuni obligatorii

Articolul 67 (a)

Denumirea, adresa și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:

Bundesamt für Justiz

Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103

53113   Bonn

Telefon:   +49 228 410 5212

Fax:          +49 228 410 5401

E-Mail:     int.sorgerecht@bfj.bund.de

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 52 alineatul (2): germana și engleza.

Articolul 67 (c)

Pentru certificatul privind dreptul de vizită sau cel de înapoiere a copilului - articolul 45 alineatul (2): germana.

Articolele 21 și 29

Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe:

-     în Germania:

-        în Kammergerichts (Berlin), la Familiengericht, Pankow.

-        în Oberlandesgerichte Braunschweig, Celle and Oldenburg, la Familiengericht Celle.

-        în celelalte Oberlandesgerichte, la Familiengericht de la sediul Oberlandesgericht vizat.

Articolul 33

Calea de atac prevăzută la articolul 33 se introduce:

-     în Germania: la Tribunalul Regional Superior (Oberlandesgericht).

Articolul 34

Hotărârile pronunțate în urma soluționării recursului, prevăzute la articolul 34, pot face obiectul:

-     în Germania: al unui recurs (Rechtsbeschwerde).

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 08/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.