Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Grecia

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești


*mențiuni obligatorii

Articolul 67 (a)

Șef de direcție: dna Argyro Eleftheriadou

Șef de departament: dnul Vasilios Sarigiannidis

Mesogeion 96

11527 Atena

Tel.: 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Fax: 0030 213 130 7499

E-mail: aeleftheriadou@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru corespondența cu autoritățile centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2): greacă, engleză, franceză.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de acces sau înapoierea unui copil în temeiul articolului 45 alineatul (2): greacă, engleză, franceză.

Articolele 21 și 29

În Grecia, cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la

instanța de prim grad de jurisdicție (Πρωτοδικείο).

În ceea ce privește competența teritorială, cererile se depun la instanța de la domiciliul debitorului sau, în lipsa acestuia, la instanța de la reședința debitorului sau, în lipsa acesteia, la instanța din Atena.

Articolul 33

În Grecia, calea de atac prevăzută la articolul 33 se introduce la

curtea de apel (Εφετείο).

Articolul 34

În Grecia, căile de atac prevăzute la articolul 34 se pot exercita doar prin intermediul

recursului în casație.

Recursul în casație se introduce la Curtea Supremă.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 01/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.