Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Irlanda

Conținut furnizat de
Irlanda

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Irlanda

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești


*mențiuni obligatorii

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în temeiul articolului 53:

Central Authority for International Child Abduction,

Department of Justice,

7 Ely Place,

Dublin 2.

Număr de telefon: +353 (1) 602 8202

E-mail: internationalchildabduction@justice.ie

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2): irlandeză și/sau engleză.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului în conformitate cu articolul 45 alineatul (2): engleză și/sau irlandeză.

Articolele 21 și 29

Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe:

- în Irlanda: High Court.

Articolul 33

Calea de atac prevăzută la articolul 33 se introduce la următoarele instanțe:

- în Irlanda: High Court.

Articolul 34

În Irlanda, recurs la Curtea de Apel. (A se nota că, în conformitate cu dispozițiile Constituției irlandeze, Curtea Supremă are competența de a soluționa căile de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de High Court în cazul în care consideră că există circumstanțe excepționale care justifică introducerea recursului direct la Curtea Supremă. Curtea Supremă este, de asemenea, competentă sa să se pronunțe, în calitate de instanță de recurs, asupra unei hotărâri pronunțate de Curtea de Apel în cazul în care consideră că au fost îndeplinite anumite condiții prevăzute în Constituție.)

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 13/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.