Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Malta

Conținut furnizat de
Malta

Articolul 67 (a)

Denumirea, adresa și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în temeiul articolului 53:

Directorul Autorității responsabile cu standardele în domeniul asistenței sociale

Ministrul Familiei și Solidarității Sociale

Autoritatea responsabilă cu standardele în domeniul asistenței sociale

469 Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera SVR 1012

MALTA

Telefon: +356 25494000

Fax: +356 25494355

Email: feedback-scsa@gov.mt

Site web: https://scsa.gov.mt/

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2): malteza, engleza.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului, în temeiul articolului 45 alineatul (2): malteza, engleza.

Articolele 21 și 29

Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe:

În Malta, la tribunalul civil (secția competentă pentru dreptul familiei) și în Gozo, la Curtea Magistraților (din Gozo) (secția competentă pentru dreptul familiei) (jurisdicția superioară)

Articolul 33

Calea de atac prevăzută la articolul 33 se introduce la următoarele instanțe:

— în Malta și Gozo, Qorti tal-Appell [Curtea de apel], urmând procedura prevăzută pentru apeluri în Codul de organizare și de procedură civilă - Cap.12.

Articolul 34

Căi de atac prevăzute la articolul 34: nu există această posibilitate în legislația națională.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 25/03/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.