În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Irlanda de Nord

Conținut furnizat de
Irlanda de Nord

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Regatul Unit

Irlanda de Nord

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești


*mențiuni obligatorii

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în temeiul articolului 53:

Operational Policy Branch (Departamentul pentru politica operațională)

Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Serviciul instanțe judecătorești din Irlanda de Nord)

Department of Justice (Departamentul de Justiție)

4th Floor Laganside House

23-27 Oxford Street

Belfast

BT1 3LA

Irlanda de Nord

E-mail: InternationalChildAbduction@courtsni.gov.uk

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2): engleză, franceză.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului în conformitate cu articolul 45 alineatul (2): engleză, franceză.

Articolele 21 și 29

Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe:

- în Irlanda de Nord: High Court of Justice.

Articolul 33

Calea de atac prevăzută la articolul 33 se introduce la următoarele instanțe:

- în Irlanda de Nord: High Court of Justice.

Articolul 34

Căile de atac prevăzute la articolul 34 pot fi introduse numai:

în Irlanda de Nord: la Northern Ireland Court of Appeal.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 08/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.