Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia

Articolul 67 (a)

Denumirea, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:

Ministerul Justiției

Sarcinile autorității centrale sunt efectuate de

Departamentul Proceduri internaționale de dreptul familiei

Secția pentru chestiuni privind familia și minorii

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varșovia

tel. (+48) 22 23 90 470

fax. (+48) 22 89 70 321

Email: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl or polandchildabduction@ms.gov.pl

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2): polona, germana, engleza.

Articolul 67 (c)

În cazul certificatelor privind dreptul de vizită și înapoierea copilului - articolul 45 alineatul (2): polona.

Articolele 21 și 29

Acțiunile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun:

în Polonia: la Tribunalul Regional [Sąd Okręgowy]

Articolul 33

Acțiunile prevăzute la articolul 33 se depun:

în Polonia, la Curtea de Apel [Sąd Apelacyjny].

Articolul 34

Căile de atac prevăzute la articolul 34 se pot depune:

în Polonia, recursul se depune la Curtea Supremă

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 29/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.