Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Portugalia

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești


*mențiuni obligatorii

Articolul 67 (a)

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Autoritatea centrală desemnată în conformitate cu articolul 53 este următoarea direcție a administrației publice:

DGRSP - Direcția-Generală de reinserție și servicii penitenciare (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Departamentul juridic și contencios (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nr. 1

1150-122 Lisabona

Tel.: (+351) 218 812 200

Fax: (+351) 218 853 653

Pagina de start

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Articolul 67 (b)

În conformitate cu articolul 57 alineatul (2), limbile care pot fi folosite pentru comunicarea cu autoritatea centrală sunt portugheza, engleza și franceza.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului în temeiul articolul 45 alineatul (2) sunt limbile portugheză și engleză.

Articolele 21 și 29

Cazurile menționate la articolele 21 și 29 sunt de competența:

- instanței pentru familie și minori sau, în lipsa acesteia,

- a instanței civile locale, după caz, sau a instanței locale cu competență generală.

Articolul 33

Căile de atac prevăzute la articolul 33 trebuie să fie înaintate Curții de apel (Tribunal da Relação).

Articolul 34

În sensul articolului 34 din regulament, este posibil să se introducă o cale de atac pe motive de drept la Curtea Supremă de Justiție (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 07/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.