Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovacia

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești


*mențiuni obligatorii

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în temeiul articolului 53:

[Articolul 55 litera (c)] Ministerul Justiției din Republica Slovacia (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Telefon:      +421 2 888 91 379/341/425

Fax:     +421 2 888 91 605

Adresă de e-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Site web: https://www.justice.gov.sk

[Articolul 55 literele (a), (b), (d) și (e) și Articolul 56] – Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Centrul pentru protecția juridică internațională a copiilor și a tinerilor)

Špitálska č. 25-27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Telefon: +421 2 20 45 82 00

E- mail: info@cipc.gov.sk

Site web:    http://www.cipc.gov.sk

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2) sunt următoarele:

  • în sensul articolului 55 litera c): slovaca, engleza și franceza
  • în sensul articolului  55 litera d): slovaca, engleza și ceha
  • în sensul articolului  55 literele (a), (b) și (e): slovaca, ceha, engleza, franceza și germana

Articolul 67 (c)

Pentru certificatul privind dreptul de vizită și pentru certificatul privind înapoierea copilului - articolul 45 alineatul (2): slovaca

Articolele 21 și 29

Cererile prevăzute la articolul 21 se depun la următoarele instanțe:

(a) Curtea Regională din Bratislava (Krajský súd v Bratislave), în cazul cererilor de recunoaștere a unei hotărâri de divorț, de separare de drept sau de anulare a căsătoriei;

(b) instanța districtuală din locul în care copilul își are reședința sau, în cazul în care copilul nu își are reședința în această țară, din locul în care acesta locuiește în prezent, în cazul cererilor de recunoaștere a unei hotărâri privind drepturile și responsabilitățile părintești. Dacă nu există o astfel de instanță, este competent Tribunalul Municipal Bratislava II.

Cererile prevăzute la articolul 29 se depun la următoarele instanțe:

instanța districtuală din locul în care copilul își are reședința sau, în cazul în care copilul nu își are reședința în această țară, din locul în care acesta locuiește în prezent, în cazul cererilor referitoare la hotărârile de încuviințare a executării. Dacă nu există o astfel de instanță, este competent Tribunalul Municipal Bratislava II.

Articolul 33

Căile de atac introduse în temeiul articolului 33 se depun la următoarele instanțe:

instanța care s-a pronunțat în primă instanță.

Articolul 34

Căile de atac care pot fi introduse în temeiul articolului 34:

- recursul (dovolanie).

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 28/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.