Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Spania

Conținut furnizat de
Spania

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în temeiul articolului 53:

Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia

Servicio de Convenios

San Bernardo 62

28015 Madrid

Tel: +34 91 3904437 / +34 91 3904273

Fax: +34 91 3902383

E-Mail: sustraccionmenores@mjusticia.es

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2): spaniolă, engleză, franceză.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului în conformitate cu articolul 45 alineatul (2): spaniolă.

Articolele 21 și 29

Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe:

- în Spania, Juzgado de Primera Instancia.

Articolul 33

Căile de atac prevăzute la articolul 33 se depun la următoarele instanțe:

- în Spania, Audiencia Provincial.

Articolul 34

Căile de atac prevăzute la articolul 34 pot fi introduse numai:

- în Spania, printr-un recurs în casație.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 26/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.