Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Belgia

Dreptul familiei - probleme matrimoniale și de răspundere părintească


*mențiuni obligatorii

L-Artikolu 67 (a)

L-ismijiet, l-indirizzi u l-mezzi ta’ komunikazzjoni għall-awtoritajiet ċentrali nominati skond l-Artikolu 53:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Telefon: +32 2 542 67 00

Fax:       +32 2 542 70 06

Posta elettronika: rapt-parental@just.fgov.be

L-Artikolu 67 (b)

L-ilsna aċċettati għall-komunikazzjonijiet ma’ l-awtoritajiet ċentrali skond l-Artikolu 57(2): Franċiż, Olandiż, Ġermaniż, Ingliż.

L-Artikolu 67 (c)

Għal Ċertifikat dwar drittijiet ta’ l-aċċess u r-ritorn ta’ wild – artikolu 45 (2) : le certificat doit être accompagné d’une traduction dans la langue officielle du lieu d’exécution. Cette langue (le français, le néerlandais ou l’allemand selon le cas) est précisée dans la colonne II de la liste (Manuel) des communes belges et des arrondissement judiciaires des tribunaux de première instance, annexée au règlement « Obtention des preuves » (F pour français, N pour néerlandais et D pour allemand).

L-Artikoli 21 u 29

L-applikazzjonijiet imniżżla fl-Artikoli 21 u 29 għandhom jitressqu quddiem il-qrati li ġejjin:

- fil-Belġju, it tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

L-Artikolu 33

L-appelli mniżżla fl-Artikolu 33 għandhom jiddaħħlu fil-qrati mniżżla hawn taħt:

- fil-Belġju:

(a) la personne qui demande une déclaration constatant la force exécutoire peut introduire un recours devant la cour d’appel ou le hof van beroep.

(b) la personne contre laquelle l'exécution est demandée peut faire opposition devant le tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht

L-Artikolu 34

L-appelli mniżżla fl-Artikolu 34 jistgħu jinġiebu biss:

- fil-Belġju, pourvoi en cassation.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 14/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.