Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:

Departmentul Afaceri juridice și internaționale al direcției

Politica juridică pentru tineret din cadrul Ministerului Justiției

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefon: (070) 370 79 11

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2): neerlandeza, engleza, germana, franceza.

Articolul 67 (c)

Pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului - articolul 45 alineatul (2): neerlandeza, engleza, germana.

Articolele 21 și 29

Cererile menționate la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe:

- în Țările de Jos: voorzieningenrechter van de rechtbank.

Articolul 33

Cererile menționate la articolul 33 se depun la următoarele instanțe:

- în Țările de Jos: de rechtbank.

Articolul 34

Împotriva hotărârii pronunțate cu privire la calea de atac menționată la articolul 34 pot fi introduse numai următoarele căi de atac:

- în Țările de Jos: recurs în casație (beroep in cassatie) la Curtea Supremă (Hoge Raad).

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 28/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.