Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovenia

Dreptul familiei - probleme matrimoniale și de răspundere părintească


*mențiuni obligatorii

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în temeiul articolului 53:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerul Muncii, Familiei și Afacerilor Sociale)

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Tel:      +386 (0)1 369 77 00

Fax:    +386 (0)1 369 78 32

E-mail: gp.mddsz@gov.si

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) sunt slovena și engleza.

Articolul 67 (c)

Pentru certificatul privind dreptul de vizită și certificatul de înapoiere a copilului – articolul 45 alineatul (2): slovena.

Articolele 21 și 29

Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe:

- în Slovenia: okrožno sodišče.

Articolul 33

Căile de atac prevăzute la articolul 33 se introduc la instanțele de mai jos:

- în Slovenia: okrožno sodišče.

Articolul 34

Căile de atac prevăzute la articolul 34 pot fi introduse numai:

- în Slovenia, pritožba la Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 29/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.