Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Cyprus

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku (Ministry of Justice and Public Order)

Jednotka medzinárodnej právnej spolupráce (Unit for International Legal Cooperation)

Leofóros Athalássas 125 (125 avenue Athalassas)

Dasoúpoli 1461, Lefkosía/Nikózia (Dasoupoli 1461, Leucosia)

Cyprus

Kontaktné miesta:

pani Gioulika Chatziprodrómou (Mrs. Yioulika Hadjiprodromou)

právna expertka (Legal Officer)

Jednotka medzinárodnej právnej spolupráce (Unit for International Legal Cooperation)

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku (Ministry of Justice and Public Order)

Tel.: +357 22805943

Fax: +357 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

pani Τroodía Dionysíou (Mrs. Troodia Dionysiou)

administratívna pracovníčka (Administrative Officer)

Jednotka medzinárodnej právnej spolupráce (Unit for International Legal Cooperation)

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku (Ministry of Justice and Public Order)

Tel.: +357 22805932

Fax: +357 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Článok 67 (b)

Na účely článku 57 ods. 2 a článku 45 ods. 2 sú prijateľnými jazykmi úradné jazyky Cyperskej republiky, a to grécky a turecký jazyk, ako aj anglický jazyk.

Článok 67 (c)

Na osvedčenie práva styku s dieťaťom a zabezpečenie návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2:

Na účely článku 57 ods. 2 a článku 45 ods. 2 sú prijateľnými jazykmi úradné jazyky Cyperskej republiky, a to grécky a turecký jazyk, ako aj anglický jazyk.

Články 21 a 29

Žiadosti a návrhy podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na tieto súdy:

– na Cypre

a) Rodinný súd Lefkosía/Nikózia-Kerýneia;

b) Rodinný súd Lemesos/Limassol-Páfos;

c) Rodinný súd Larnarka-Ammochostos.

Článok 33

Odvolanie podľa článku 33 sa podáva na tieto súdy:

– na Cypre: Odvolací rodinný súd (Deftoreváthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Článok 34

Na účely článku 34 na Cypre neexistujú žiadne opravné prostriedky tretieho stupňa.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 04/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.