Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Avstrija

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Imena, naslovi in sredstva sporočanja osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Bundesministerium für Justiz (Zvezno ministrstvo za pravosodje), Museumstraße 7, 1070 Wien

Abteilung I 1

Telefon:   +43 1 52152 2134

Telefaks:         +43 1 52152 2829

E-naslov:     team.z@bmj.gv.at

Člen 67 (b)

Jeziki, ki jih v skladu s členom 57(2) sprejemajo osrednji organi: nemščina.

Člen 67 (c)

Jeziki, sprejemljivi za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka v skladu s členom 45(2): nemščina.

Člena 21 in 29

Zahteve v skladu s členoma 21 in 29 se vložijo pri naslednjih sodiščih ali pristojnih organih:

– v Avstriji pri okrožnem sodišču (Bezirksgericht).

Člen 33

Pravno sredstvo v skladu s členom 33 se vloži pri naslednjih sodiščih:

– v Avstriji pri okrožnem sodišču.

Člen 34

Dopustna so le naslednja pravna sredstva v skladu s členom 34:

– v Avstriji: revizija (Revisionsrekurs) (vloži se pri okrožnem sodišču in naslovi na vrhovno sodišče (Oberster Gerichtshof).

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 13/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.