Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Člen 67 (a)

Imena, naslove in sredstva sporočanja osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

The International Child Abduction and Contact Unit

Victory House

30-34 Kingsway

London WC2B 6EX

Tel.:                 +44 (0) 20 3681 2608

Faks:                +44 (0) 20 3681 2763

E-pošta:           icacu@offsol.gsi.gov.uk

Člen 67 (b)

Jezike, ki jih v skladu s členom 57(2) sprejemajo osrednji organi: angleščina, francoščina.

Člen 67 (c)

Za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka – člen 45(2): angleščina, francoščina.

Člena 21 in 29

Zahteve v skladu s členoma 21 in 29 se predložijo naslednjim sodiščem:

- v Angliji in Walesu: High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division.

Člen 33

Pravna sredstva v skladu s členom 33 se vložijo na spodaj našteta sodišča:

- v Angliji in Walesu: High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division.

Člen 34

Pravna sredstva v skladu s členom 34 se lahko vložijo samo:

- v Angliji in Walesu na Court of Appeal;

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 10/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.