Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Finska

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Imena, naslovi in sredstva komunikacije osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Oikeusministeriö (Ministrstvo za pravosodje)

Kansainvälinen oikeusapu (Mednarodna pravna pomoč)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Telefon: +358 9 1606 7628

Telefaks: +358 9 1606 7524

E-naslov: central.authority.om@gov.fi

Člen 67 (b)

Jeziki, sprejemljivi za komunikacijo z osrednjimi organi v skladu s členom 57(2): finščina, švedščina in angleščina.

Člen 67 (c)

Jeziki, sprejemljivi za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka v skladu s členom 45(2): finščina, švedščina in angleščina.

Člena 21 in 29

Zahteve iz členov 21 in 29 se vložijo pri naslednjih sodiščih:

na Finskem: okrožna sodišča (käräjäoikeus/tingsrätt).

Člen 33

Pravno sredstvo iz člena 33 se vloži pri naslednjih sodiščih:

na Finskem: pritožbena sodišča (hovioikeus/hovrätt).

Člen 34

Sodna odločba, izdana v zvezi s pravnim sredstvom, se v skladu s členom 34 lahko izpodbija samo pri naslednjih sodiščih:

na Finskem: vrhovno sodišče (Korkein oikeus/högsta domstolen).

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 05/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.