Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Francija

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Imena, naslovi in sredstva komunikacije osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Imenovana sta dva osrednja organa:

1. za celotno uredbo, razen člena 56 (čezmejne naložbe):

Ministère de la Justice (ministrstvo za pravosodje)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (direktorat za civilne zadeve in pravosodje)

Ministrstvo za medsebojno pomoč, mednarodno zasebno pravo in evropske zadeve

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-naslov:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr;

2. za uporabo člena 56 (čezmejne naložbe):

Ministère de la Justice (ministrstvo za pravosodje)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (direktorat za varstvo mladih)

Urad za zakonodajo in pravne zadeve (K1)

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Naslov pisarn: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefon:       +33 1 70 22 89 84 ali +33 1 70 22 75 82

E-naslov: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Člen 67 (b)

Jeziki, ki jih v skladu s členom 57(2) sprejemajo osrednji organi: francoščina, angleščina.

Člen 67 (c)

Jeziki, sprejemljivi za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka v skladu s členom 45(2): francoščina, angleščina.

Člena 21 in 29

Sodišča, pri katerih se vložijo zahteve iz členov 21 in 29:

– v Franciji, pri predsedniku splošnega sodišča (Président du tribunal judiciaire) ali njegovem pooblaščencu.

Člen 33

Sodišča, pri katerih se vložijo pravna sredstva iz člena 33:

– v Franciji: Cour d'appel.

Člen 34

Kot je določeno v členu 34, se lahko odločitev v zvezi s pravnim sredstvom izpodbija samo:

– v Franciji: v kasacijskem postopku (pourvoi en cassation).

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 28/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.