Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Grčija

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Vodja direktorata: Argyro Eleftheriadou

Vodja oddelka: Vasilios Sarigiannidis

Μεσογείων 96 (Mesogeion 96)

11527 Αθήνα (11527 Atene)

Telefon: +30 213 130 7311, +30 213 130 7312

Telefaks: +30 130 7767 499

E-naslov: aeleftheriadou@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Člen 67 (b)

Jeziki, sprejemljivi za korespondenco z osrednjimi organi v skladu s členom 57(2): grščina, angleščina, francoščina.

Člen 67 (c)

Jeziki, sprejemljivi za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka v skladu s členom 45(2): grščina, angleščina, francoščina.

Člena 21 in 29

Zahteve v skladu s členoma 21 in 29 se vložijo pri naslednjih sodiščih:

– v Grčiji: sodišče prve stopnje (Πρωτοδικείο).

Zahteve se vložijo pri sodišču, ki je pristojno za kraj dolžnikovega stalnega prebivališča, oziroma sodišču, ki je pristojno za kraj dolžnikovega običajnega prebivališča, če dolžnik nima stalnega prebivališča; če dolžnik nima niti stalnega niti običajnega prebivališča, je pristojno sodišče v Atenah.

Člen 33

Pravna sredstva v skladu s členom 33 se vložijo pri naslednjih sodiščih:

– v Grčiji: pritožbeno sodišče (Εφετείο).

Člen 34

Pravna sredstva v skladu s členom 34 se lahko vložijo samo kot:

– v Grčiji: kasacijska pritožba.

Kasacijska pritožba se vloži pri vrhovnem sodišču.

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 01/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.