Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Madžarska

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Imena, naslove in sredstva sporočanja osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53, lahko najdete z uporabo iskalnika na vrhu strani.

Člen 67 (b)

Jeziki, sprejemljivi za komunikacijo z osrednjimi organi v skladu s členom 57(2): madžarščina, angleščina, nemščina in francoščina.

Člen 67 (c)

Jeziki, sprejemljivi za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in njegovi vrnitvi v skladu s členom 45(2) so madžarščina, angleščina, nemščina in francoščina.

Člena 21 in 29

Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti vloge iz členov 21 in 29, so naslednja:

– na Madžarskem, okrožno sodišče, ki deluje na sedežu pristojnega regionalnega sodišča (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) in v Budimpešti centralno okrožno sodišče v Budimu (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Člen 33

Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pritožbe iz člena 33, so naslednja:

– na Madžarskem, regionalna sodišča (törvényszék); v Budimpešti, osrednje regionalno sodišče v Budimpešti (Fővárosi Törvényszék).

Člen 34

Odločba, izdana v pritožbenem postopku na podlagi člena 34, se lahko izpodbija samo:

— na Madžarskem, z zahtevkom za revizijo (felülvizsgálati kérelem).

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 03/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.