Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Malta

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Imena, naslovi in sredstva sporočanja osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Izvršni direktor (Chief Executive Officer), Organ za standarde socialnega varstva (Social Care Standards Authority)

Ministrstvo za družino, otrokove pravice in socialno solidarnost (Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity)

Organ za standarde socialnega varstva (Social Care Standards Authority)

469 Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera SVR 1012

MALTA

Telefon: +356 25494000

Telefaks: +356 25494355

E-naslov: feedback-scsa@gov.mt

Spletno mesto: https://scsa.gov.mt/

Člen 67 (b)

Jezika, ki ju v skladu s členom 57(2) sprejemajo osrednji organi: malteščina in angleščina.

Člen 67 (c)

Jezika, sprejemljiva za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka v skladu s členom 45(2): malteščina in angleščina.

Člena 21 in 29

Sodišča, pri katerih se vložijo zahteve iz členov 21 in 29:

na Malti: civilno sodišče (oddelek za družinske zadeve), na otoku Gozo pa magistratno sodišče (Gozo) (oddelek za družinske zadeve) (višja pristojnost).

Člen 33

Sodišča, pri katerih se vložijo pravna sredstva iz člena 33:

– na Malti in otoku Gozo: Qorti tal-Appell (pritožbeno sodišče) v skladu s postopkom za vložitev pravnih sredstev, določenim v zakoniku o organizaciji in civilnem postopku – poglavje 12.

Člen 34

Pravna sredstva iz člena 34 se lahko vložijo samo pri: ta možnost v nacionalni zakonodaji ne obstaja.

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 09/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.