Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Severna Irska

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Severna Irska

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Imena, naslovi in sredstva sporočanja osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23–27 Oxford Street

Belfast

BT1 3LA

Northern Ireland

E-naslov: InternationalChildAbduction@courtsni.gov.uk

Člen 67 (b)

Jezika, ki ju v skladu s členom 57(2) sprejemajo osrednji organi: angleščina in francoščina.

Člen 67 (c)

Jezika, sprejemljiva za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in njegovi vrnitvi v skladu s členom 45(2): angleščina in francoščina.

Člena 21 in 29

Sodišča, pri katerih se vložijo vloge iz členov 21 in 29:

na Severnem Irskem: „High Court of Justice“.

Člen 33

Pravno sredstvo iz člena 33 se vloži pri naslednjih sodiščih:

na Severnem Irskem: „High Court of Justice“.

Člen 34

Dopustno je le naslednje pravno sredstvo iz člena 34:

– na Severnem Irskem: pri „Northern Ireland Court of Appeal“.

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 08/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.