Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Romunija

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Ministrstvo za pravosodje je osrednji organ v Romuniji (člen 3 Zakona št. 191/2007 o odobritvi izrednega odloka vlade št. 119/2006 o nekaterih ukrepih, potrebnih za uporabo predpisov Skupnosti od datuma pristopa Romunije k Evropski uniji).

Ministerul Justiţiei Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară (Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje),

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Telefon: +40 3720 410 77, +40 3720 410 83

Telefaks: +40 3720 410 79, +40 3720 410 84

Člen 67 (b)

Romunija za potrdilo o vrnitvi ali obisku otroka in za komunikacijo z osrednjimi organi sprejema romunščino, angleščino in francoščino.

Člen 67 (c)

Romunija za potrdilo o vrnitvi ali obisku otroka in za komunikacijo z osrednjimi organi sprejema romunščino, angleščino in francoščino.

Člena 21 in 29

Za zahtevke za priznanje in razglasitev izvršljivosti (eksekvatura) je pristojno sodišče, v okrožju katerega ima prebivališče tožena stranka (zavrnitelj), če to ni znano, pa sodišče v okrožju, v katerem ima prebivališče tožeča stranka. Če ni mogoče ugotoviti pristojnosti, se predlog vloži pri sodišču v Bukarešti.

Člen 33

V Romuniji so pravna sredstva zoper odločbo o priznanju in razglasitvi izvršljivosti v pristojnosti pritožbenega sodišča (člen 96(2) Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku).

Člen 34

Pravno sredstvo (člen 97(1) zakonika o civilnem postopku)

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 16/08/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.