Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Hrvaška

Družinsko pravo – zakonski spori in starševska skrb


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Imena, naslovi in sredstva komunikacije osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Ministrstvo za demografijo, družino, mlade in socialno politiko)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Spletno mesto: http://www.mdomsp.hr/

E-naslov: ministarstvo@mdomsp.hr

Telefon: +385 1 555 7111

Telefaks: +385 1 555 7222

Člen 67 (b)

Jeziki, sprejemljivi za komunikacijo z osrednjimi organi v skladu s členom 57(2):

a) za komunikacijo z osrednjimi organi: hrvaščina in angleščina;

b) za zahteve: hrvaščina.

Člen 67 (c)

Jeziki, sprejemljivi za potrdilo o pravici do stikov z otrokom v skladu s členom 45(2):

hrvaščina.

Člena 21 in 29

Zahteve v skladu s členoma 21 in 29 se vložijo pri naslednjih sodiščih:

Za sprejemanje zahtev za izdajo potrdil o izvršljivosti in odločanje o njih so pristojna občinska sodišča.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 33

Pravno sredstvo v skladu s členom 33 se vloži pri naslednjih sodiščih:

Pravna sredstva se vložijo pri sodiščih druge stopnje (županijska sodišča) prek sodišča prve stopnje, ki je izdalo odločbo (občinska sodišča).

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 34

Pravna sredstva v skladu s členom 34:

Odločba, izdana v zvezi s pravnim sredstvom, se lahko izpodbija s predlogom stranke za obnovo postopka (členi 421–428 zakona o pravdnem postopku). Predlog za obnovo postopka se vloži pri sodišču, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji (občinska sodišča).

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Zadnja posodobitev: 25/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.