Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Gibraltar

Vsebino zagotavlja
Gibraltar

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Gibraltar

Družinsko pravo – zakonski spori in starševska skrb


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Ministry of Education,

Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Člen 67 (b)

Jezika, ki ju v skladu s členom 57(2) sprejemajo osrednji organi: angleščina in francoščina.

Člen 67 (c)

Jezika, sprejemljiva za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in njegovi vrnitvi v skladu s členom 45(2): angleščina in francoščina.

Člena 21 in 29

Sodišča, pri katerih se vložijo vloge iz členov 21 in 29:

- na Gibraltarju: „Supreme Court“ (vrhovno sodišče).

Člen 33

Pravno sredstvo iz člena 33 se vloži pri naslednjih sodiščih:

- na Gibraltarju: „Supreme Court“ (vrhovno sodišče).

Člen 34

Dopustno je le naslednje pravno sredstvo iz člena 34:

- na Gibraltarju: pravno sredstvo pri „Court of Appeal“ (pritožbenem sodišču).

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 19/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.