Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Irska

Družinsko pravo – zakonski spori in starševska skrb


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Imena, naslovi in sredstva sporočanja osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Ministry for Justice, Equality and Law Reform (Ministrstvo za pravosodje, enakost in pravno reformo)

Department of Justice, Equality and Law Reform (Oddelek za pravosodje, enakost in pravno reformo)

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Telefon: +353 1 4790200

Telefaks: +353 1 4790201

E-naslov: child_abduct_inbox@justice.ie

Člen 67 (b)

Jeziki, sprejemljivi za komunikacijo z osrednjimi organi v skladu s členom 57(2): irščina in/ali angleščina.

Člen 67 (c)

Jeziki, sprejemljivi za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in njegovi vrnitvi v skladu s členom 45(2): angleščina in/ali irščina.

Člena 21 in 29

Sodišča, pri katerih se vložijo vloge iz členov 21 in 29:

– na Irskem: višje sodišče (High Court).

Člen 33

Sodišča, pri katerih se vloži pravno sredstvo iz člena 33:

– na Irskem: višje sodišče (High Court).

Člen 34

Na Irskem: pravno sredstvo v zvezi s pravnim vprašanjem, o katerem odloča pritožbeno sodišče (Court of Appeal) (vendar pa je treba opozoriti, da je v skladu z določbami irske ustave vrhovno sodišče pristojno za odločanje o pravnih sredstvih zoper odločbe višjega sodišča, če izjemne okoliščine upravičujejo neposredno vložitev pravnega sredstva pri vrhovnem sodišču. Vrhovno sodišče je pristojno tudi za odločanje o pravnih sredstvih zoper odločbe pritožbenega sodišča, če so izpolnjeni z ustavo določeni pogoji.)

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 11/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.