Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Škotska

Vsebino zagotavlja
Škotska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Škotska

Družinsko pravo – zakonski spori in starševska skrb


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Imena, naslovi in sredstva sporočanja osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Scottish Government (Vlada Škotske)

Central Authority & International Law Team (Osrednji organ in Skupina za mednarodno pravo)

St Andrew’s House (GW15)

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Telefon:                 +44 13124448274832

Telefaks:                 +44 1312444848

E-naslov:

Paula.Nugent@gov.scot (vodja oddelka za obravnavo zadev).

Člen 67 (b)

Jeziki, sprejemljivi za komunikacijo z osrednjimi organi v skladu s členom 57(2): angleščina in francoščina.

Člen 67 (c)

Jeziki, sprejemljivi za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in njegovi vrnitvi v skladu s členom 45(2): angleščina in francoščina.

Člena 21 in 29

Sodišča, pri katerih se vložijo vloge iz členov 21 in 29:

na Škotskem: „Court of Session“.

Člen 33

Sodišča, pri katerih se vloži pravno sredstvo iz člena 33:

na Škotskem: „Court of Session, Outer House“.

Člen 34

Dopustno je le naslednje pravno sredstvo iz člena 34:

na Škotskem: pri „Court of Session, Inner House“.

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 09/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.