Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Cypern

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som utsetts enligt artikel 53:

Ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Avdelningen för internationellt rättsligt samarbete (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nicosia

Cypern

Kontaktpersoner:

Yioulíka Hadjiprodromou

Juridisk handläggare

Avdelningen för internationellt rättsligt samarbete

Ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning

Tfn: +357 22805943

Fax: +357 22518328

E-post: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Troodía Dionysíou

Kanslisekreterare

Avdelningen för internationellt rättsligt samarbete

Ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning

Tfn: +357 22805932

Fax: +357 22518328

E-post: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikel 67 (b)

Godkända språk i enlighet med artiklarna 57.2 och 45.2 är Cyperns officiella språk, dvs. grekiska och turkiska, samt dessutom engelska.

Artikel 67 (c)

För intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn enligt artikel 45.2:

Godkända språk i enlighet med artiklarna 57.2 och 45.2 är Cyperns officiella språk, dvs. grekiska och turkiska, samt dessutom engelska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 ska inlämnas till följande domstolar:

– i Cypern

a) familjedomstolen (Oikogeneiakó Dikastírio) i Nicosia-Kyrenia,

b) familjedomstolen i Limassol-Pafos,

c) familjedomstolen Larnaca-Famagusta.

Artikel 33

Överklaganden enligt artikel 33 ska inges till följande domstolar:

– i Cypern, den domstol i andra instans som behandlar familjefrågor (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Artikel 34

När det gäller tillämpningen av artikel 34 finns det i Cypern inte någon möjlighet att överklaga en dom som avkunnats av en domstol i andra instans till tredje instans.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 04/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.