Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo formos


Su Reglamentu Nr. 655/2014 susijusi informacija apie konkrečią šalį ir elektroninės formos


Reglamentas (ES) Nr. 655/2014 dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo (ESBĮ) padeda išieškoti skolas Europos Sąjungoje.

Juo sukuriama nauja Sąjungos procedūra, pagal kurią įšaldomos lėšos, laikomos banko sąskaitoje kitoje ES šalyje.

Ji gali būti taikoma civilinėse ir komercinėse bylose.

Šis reglamentas taikomas visose ES šalyse, išskyrus Daniją.

Tai reiškia, kad:

 • prašymo dėl ESBĮ negali teikti kreditoriai, kurių buveinė Danijoje;
 • prašymo dėl ESBĮ negalima teikti dėl banko sąskaitos Danijoje.

ESBĮ galima naudotis tik tarpvalstybinėse bylose. Procedūra galima naudotis tik tarpvalstybinėse bylose, kai procedūrą vykdantis teismas arba kreditoriaus nuolatinė gyvenamoji vieta yra vienoje valstybėje narėje, o kreditoriaus banko sąskaita – kitoje.

Reglamente išdėstyta ESBĮ gavimo ir vykdymo užtikrinimo procedūra.

Kaip pateikti prašymą

Norėdami pradėti procedūrą, užpildykite prašymo dėl ESBĮ formą. Pridėkite visus susijusius patvirtinamuosius dokumentus.

Visas reikiamas formas rasite toliau. Jas galite parsisiųsti arba užpildyti internetu.

Nebaigtą pildyti formą galite išsaugoti ir parsisiųsti.

Iš viso yra 9 ESBĮ formos, jų turinys išdėstytas Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1823.

Be devynių standartinių formų, Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose sukūrė papildomą neprivalomą formą. Šią papildomą formą teismai gali naudoti, kai konkrečioje byloje reikia prašyti sąskaitos informacijos iš kitos institucijos. Formą galima rasti čia „Word“ (21 Kb) en.

Versijos kitomis ES kalbomis: BG „Word“ (21 Kb) bg, CS „Word“ (20 Kb) cs, DA „Word“ (20 Kb) da, DE „Word“ (21 Kb) de, EL „Word“ (21 Kb) el, ES „Word“ (21 Kb) es, ET „Word“ (20 Kb) et, FI „Word“ (20 Kb) fi, FR „Word“ (20 Kb) fr, HR „Word“ (20 Kb) hr, HU „Word“ (21 Kb) hu, IT „Word“ (20 Kb) it, LT „Word“ (20 Kb) lt, LV „Word“ (20 Kb) lv, MT „Word“ (21 Kb) mt, NL „Word“ (20 Kb) nl, PL „Word“ (21 Kb) pl, PT „Word“ (20 Kb) pt, RO „Word“ (21 Kb) ro, SK „Word“ (21 Kb) sk, SL „Word“ (20 Kb) sl, SV „Word“ (20 Kb) sv.

Ar skolininkai gali užginčyti ESBĮ?

Taip. Kadangi ESBĮ išduodamas neišklausius skolininko, reglamentu skolininkams numatyta įvairių teisių gynimo priemonių, kuriomis remiantis galima ginčyti ESBĮ arba jo vykdymo užtikrinimą.

Norėdami paprašyti taikyti teisių gynimo priemonę, užpildykite atitinkamą formą (VII forma).

Abi šalys gali apskųsti sprendimą dėl teisių gynimo priemonės, užpildydamos atitinkamą formą (IX forma).

Formų pateikimas kompetentingai institucijai

Užpildytos formos turėtų būti nusiųstos atitinkamai kompetentingai institucijai jos nurodytu būdu. Daugiau informacijos apie kompetentingų institucijų, atitinkamų nacionalinės teisės aktų leidėjų ir t. t. kontaktinius duomenis galima rasti skiltyje „Europos teisminis atlasas“. Šiame puslapyje pateikiamos specialios nacionalinės informacijos suvestinės, kai kuriose jų pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas, kurioms reikia siųsti užpildytas formas.

SVARBI INFORMACIJA DĖL I PRIEDO

Pranešame, kad šiuo metu susiduriame su problemomis pildant ESBĮ I priedo formos 8 punktą. Kad išvengtumėte problemos, žr. šią nuorodą (anglų k.).

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Iki 2024 m. pabaigos Jungtinė Karalystė gali būti toliau pasirenkama pildant internetines (dinamines) formas šių procesų ir procedūrų tikslais. Šios taisyklės išimtis yra viešųjų dokumentų formos, kuriose Jungtinė Karalystė neturėtų būti pasirinkta.

Jei neatliksite jokių veiksmų ilgiau nei 30 min. ir neįrašysite juodraščio, visi Jūsų įvesti duomenys dings

 • I PRIEDAS - Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo prašymas
  •  lietuvių
 • II PRIEDAS - Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas
  •  lietuvių
 • III PRIEDAS - Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo atšaukimas
  •  lietuvių
 • IV PRIEDAS - Deklaracija dėl lėšų blokavimo
  •  lietuvių
 • V PRIEDAS - Prašymas panaikinti perviršinių sumų blokavimą
  •  lietuvių
 • VI PRIEDAS - Gavimo patvirtinimas
  •  lietuvių
 • VII PRIEDAS - Prašymas taikyti teisių gynimo priemonę
  •  lietuvių
 • VIII PRIEDAS - Sprendimo dėl teisių gynimo priemonės perdavimas vykdymo valstybei narei
  •  lietuvių
 • IX PRIEDAS - Prašymas skundui dėl sprendimo dėl teisių gynimo priemonės
  •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas : 12/06/2024