Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma veidlapas


Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas atbilstīgi Regulai Nr. 655/2014


Regula (ES) Nr. 655/2014 par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu (EAPO) atvieglo parādu piedziņu ES.

Ar to izveido jaunu Savienības procedūru tādu līdzekļu iesaldēšanai, kas tiek turēti bankas kontā citā ES valstī.

To iespējams izmantot civillietās un komerclietās.

Regulu piemēro visās ES valstīs, izņemot Dāniju.

Tas nozīmē, ka

 • kreditori, kuru domicils ir Dānijā, nevar iesniegt pieteikumu par EAPO;
 • jūs nevarat iesniegt pieteikumu par EAPO attiecībā uz bankas kontu Dānijā.

EAPO jūs varat izmantot tikai pārrobežu lietās. Procedūru pārrobežu lietās var izmantot tikai tad, ja tiesa, kas veic procedūru, vai kreditora domicila valsts atrodas citā dalībvalstī, kas nav valsts, kurā tiek uzturēts parādnieka konts.

Ar regulu nosaka procedūru EAPO iegūšanai/izpildei.

Pieteikuma iesniegšana

Lai sāktu procedūru, aizpildiet EAPO pieteikuma veidlapu. Jums vajadzētu pievienot visus attiecīgos apliecinošos dokumentus.

Visas jums nepieciešamās veidlapas atradīsiet zemāk. Tās jūs varat lejupielādēt vai arī aizpildīt tiešsaistē.

Savu pieteikuma projektu jūs varat arī saglabāt un lejupielādēt.

Pavisam ir 9 EAPO veidlapas — veidlapu saturs ir izklāstīts Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) 2016/1823.

Papildus deviņām standartveidlapām Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās izstrādāja vēl vienu neobligātu veidlapu. Šīs papildu veidlapas mērķis ir tās izmantošana tiesās, kad konkrētā lietā konta informācija ir jāpieprasa no citas iestādes, veidlapa ir atrodama šeit Word (21 Kb) en.

Veidlapa pārējās ES valodās: BG Word (21 Kb) bg, CS Word (20 Kb) cs, DA Word (20 Kb) da, DE Word (21 Kb) de, EL Word (21 Kb) el, ES Word (21 Kb) es, ET Word (20 Kb) et, FI Word (20 Kb) fi, FR Word (20 Kb) fr, HR Word (20 Kb) hr, HU Word (21 Kb) hu, IT Word (20 Kb) it, LT Word (20 Kb) lt, LV Word (20 Kb) lv, MT Word (21 Kb) mt, NL Word (20 Kb) nl, PL Word (21 Kb) pl, PT Word (20 Kb) pt, RO Word (21 Kb) ro, SK Word (21 Kb) sk, SL Word (20 Kb) sl, SV Word (20 Kb) sv.

Vai parādnieki var apstrīdēt EAPO?

Jā. Tā kā EAPO tiek izdots, neuzklausot parādnieku, regula parādniekam sniedz virkni tiesiskās aizsardzības līdzekļu. Uz šā pamata iespējams apstrīdēt EAPO vai tā izpildi.

Lai pieprasītu tiesiskās aizsardzības līdzekļa piemērošanu, aizpildiet pieteikuma veidlapu (VII veidlapa).

Abas puses var pārsūdzēt lēmumu par tiesiskās aizsardzības līdzekli, aizpildot attiecīgo pārsūdzības pieteikumu (IX veidlapa).

Veidlapu iesniegšana kompetentajai iestādei

Aizpildītas veidlapas būtu jānosūta attiecīgajai kompetentajai iestādei tādā veidā, kādā iestāde to pieprasa. Papildu informācija par kompetento iestāžu kontaktinformāciju, attiecīgo valstu likumdevējiem utt. ir atrodama sadaļā Eiropas Tiesu atlants. Šajā lapā ir īpašas valstu faktu lapas, dažas sniedz informāciju par kompetentajām iestādēm, kurām jānosūta aizpildītas veidlapas.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR I PIELIKUMU

Esam konstatējuši tehnisku problēmu, kas ietekmē EAPO I pielikuma veidlapas 8. soli. Ieteikumu, kā no šīs problēmas izvairīties, atradīsiet šajā lapā (angļu valodā).

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".

No 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Līdz 2024. gada beigām Apvienoto Karalisti joprojām var izvēlēties tiešsaistes (dinamiskajās) veidlapās šo procedūru vajadzībām. Tomēr Apvienotā Karaliste nebūtu jāizvēlas veidlapās, kuras pievienotas publiskajiem dokumentiem, kuri šī noteikuma Izņēmums.

Ievērojiet, ka, pārsniedzot 30 lietotāja neaktivitātes minūtes, visa ievadītā informācija zudīs, ja vien nesaglabāsiet uzmetumu.

 • I PIELIKUMS - Pieteikums Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanai
  •  latviešu
 • II PIELIKUMS - Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums
  •  latviešu
 • III PIELIKUMS - Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma atsaukšana
  •  latviešu
 • IV PIELIKUMS - Paziņojums par finanšu līdzekļu apķīlāšanu
  •  latviešu
 • V PIELIKUMS - Lūgums atbrīvot pārmērīgi apķīlātas summas
  •  latviešu
 • VI PIELIKUMS - Saņemšanas apstiprinājums
  •  latviešu
 • VII PIELIKUMS - Pieteikums tiesiskās aizsardzības līdzekļa piemērošanai
  •  latviešu
 • VIII PIELIKUMS - Lēmuma par tiesiskās aizsardzības līdzekli pārsūtīšana izpildes dalībvalstij
  •  latviešu
 • IX PIELIKUMS - Lēmuma par tiesiskās aizsardzības līdzekli pārsūdzības pieteikums
  •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta : 12/06/2024