Formulare pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturi


Informații oferite de statele membre și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 655/2014


După adoptarea Regulamentului (UE) nr. 655/2014 privind ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare (OAIC), s-a facilitat recuperarea datoriilor în UE.

Regulamentul instituie un nou regim, la nivelul Uniunii, pentru înghețarea fondurilor deținute într-un cont bancar în altă țară din UE.

Acesta poate fi utilizat în cauzele civile și comerciale.

Regulamentele se aplică în toate țările UE, cu excepția Danemarcei.

Prin urmare,

 • creditorii cu sediul în Danemarca nu pot solicita o ordonanță asigurătorie
 • nu se poate solicita o ordonanță asigurătorie privind un cont bancar din Danemarca.

Ordonanța asigurătorie poate fi folosită doar în cazurile transfrontaliere. Procedura poate fi utilizată numai în cazurile transfrontaliere, prin urmare instanța care aplică procedura sau domiciliul creditorului trebuie să fie într-un alt stat membru decât cel în care se află contul debitorului.

Regulamentul stabilește procedura de obținere/executare a unei ordonanțe asigurătorii.

Cum puteți solicita o ordonanță asigurătorie

Pentru inițierea procedurii, se completează formularul de cerere. Trebuie să anexați orice documente justificative dețineți.

Veți găsi toate formularele de care aveți nevoie mai jos. Le puteți descărca sau le puteți completa online.

De asemenea, puteți salva și descărca o versiune a formularului încă necompletată integral.

Există 9 formulare de ordonanțe asigurătorii în total - conținutul formularelor este stabilit în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1823 al Comisiei.

Pe lângă cele nouă formulare-tip, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială a elaborat un formular suplimentar facultativ, care poate fi utilizat de instanțe atunci când, într-o anumită speță, doresc să solicite informații privind conturile din partea unei alte autorități. Acest formular poate fi accesat aici  Word (21 Kb) en.

Alte versiuni lingvistice (în limbile oficiale ale UE): BG Word (21 Kb) bg, CS Word (20 Kb) cs, DA Word (20 Kb) da, DE Word (21 Kb) de, EL Word (21 Kb) el, ES Word (21 Kb) es, ET Word (20 Kb) et, FI Word (20 Kb) fi, FR Word (20 Kb) fr, HR Word (20 Kb) hr, HU Word (21 Kb) hu, IT Word (20 Kb) it, LT Word (20 Kb) lt, LV Word (20 Kb) lv, MT Word (21 Kb) mt, NL Word (20 Kb) nl, PL Word (21 Kb) pl, PT Word (20 Kb) pt, RO Word (21 Kb) ro, SK Word (21 Kb) sk, SL Word (20 Kb) sl, SV Word (20 Kb) sv.

Debitorul poate contesta o ordonanță asigurătorie?

Da. Întrucât ordonanța asigurătorie este emisă fără ca debitorul să fie audiat, regulamentul prevede că acesta poate depune o serie de căi de atac prin care să conteste ordonanța asigurătorie sau modul în care aceasta este executată.

Pentru a depune o astfel de cale de atac, completați formularul de cerere aferent (formularul VII).

Ambele părți pot contesta decizia privind calea de atac, utilizând formularul de cerere aferent (formularul IX).

Trimiterea formularelor către autoritatea competentă

Formularele completate trebuie trimise autorității competente relevante conform modalităților stabilite de aceasta. Mai multe informații privind datele de contact ale autorităților competente, ale legiuitorului național relevant etc. pot fi găsite în secțiunea Atlasul judiciar european. Această pagină conține fișe informative naționale specifice, iar unele dintre acestea oferă informații cu privire la autoritățile competente cărora trebuie să li se trimită formularele completate.

MESAJ IMPORTANT PRIVIND ANEXA I

Menționăm că momentan pot apărea probleme la completarea punctului 8 din formularul EAPO (ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare), anexa I. Pentru a le evita, vă rugăm să accesați acest link (în limba engleză).

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos. Dacă ați început deja să completați un formular și ați salvat o versiune nefinalizată a acestuia, puteți apăsa pe butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată” pentru a-l încărca.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Totuși, în materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. Până la finalul anului 2024, Regatul Unit va putea fi selectat în continuare în formularele online (dinamice) în contextul acestor proceduri și acțiuni. Fac excepție de la această regulă Formularele pentru documentele oficiale, în care nu trebuie selectat Regatul Unit.

Vă atragem atenția că toate informațiile introduse se vor pierde în cazul în care depășiți 30 de minute de inactivitate și nu salvați un proiect al formularului!

 • ANEXA I - Cerere de emitere a unei ordonanțe asigurătorii
  • în română
 • ANEXA II - Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare
  • în română
 • ANEXA III - Revocarea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare
  • în română
 • ANEXA IV - Declarația privind indisponibilizarea fondurilor
  • în română
 • ANEXA V - Cerere de eliberare a cuantumurilor indisponibilizate excesiv
  • în română
 • ANEXA VI - Confirmare de primire
  • în română
 • ANEXA VII - Cerere de introducere a unei căi de atac
  • în română
 • ANEXA VIII - Transmiterea unei decizii privind o cale de atac statului membru de executare
  • în română
 • ANEXA IX - Cerere de introducere a unei acțiuni de contestare a deciziei privind calea de atac
  • în română

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare : 12/06/2024