Съжаляваме, но съдържанието на тази страница в момента се превежда.
Има информация обаче на следните езици:
Swipe to change

Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария