Je nám líto, ale obsah této stránky se v současné době překládá.
Informace jsou však dostupné v těchto jazycích:
Swipe to change

Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko