Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Obiteljski sudovi (samo za odluke u skladu s člankom 36. stavkom 1.).

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Članak 37. stavak 1., članak 48. stavak 1., članak 49.; članak 66. stavak 1. kako je navedeno u članku 67. stavku 1.

U svim su slučajevima nadležni sudovi sljedeći obiteljski sudovi svakog okruga:

  • Obiteljski sud u Nikoziji

Tel.: (+357) 22865601

Telefaks: (+357) 22302068

  • Obiteljski sud u Limasolu

Tel.: (+357) 25806185

Telefaks: (+357) 25305054

  • Obiteljski sud u Larnaki/Famagusti

Tel.: (+357) 24802754

Telefaks: (+357) 24802800

  • Obiteljski sud u Pafosu

Tel.: (+357) 26802626

Telefaks: (+357) 26306395

E-adresa:  chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Obiteljski sudovi za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.), odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.) i odbijanje izvršenja.

Obiteljski žalbeni sud za osporavanje ili žalbu kako je navedeno u članku 58. stavku 1. i članku 61. stavku 2.

U Cipru nije predviđeno daljnje osporavanje ni žalba u skladu s člankom 62. (ne postoji mehanizam za žalbu pred sudom trećeg stupnja).

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Obiteljski sudovi.

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Pravna sredstva koja se primjenjuju na odluku o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62. žalba je obiteljskom žalbenom sudu.

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju

Leoforos Athalassas 125

1461, Nikozija

CIPAR

Tel.: (+357) 22805951/950

Telefaks: (+357) 22518356

E-adresa: registry@mjpo.gov.cy

Kontaktne točke:

  • Yioulika Hadjiprodromou

Službenica za pravna pitanja

Tel.: (+357) 22805943

Telefaks: (+357) 22518328

E-adresa: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

  • Troodia Dionysiou

Administrativna službenica

Tel.: (+357) 22805932

Telefaks: (+357) 22518328

E-adresa: tdionysiou@mjpo.gov.cy

  • Constantina Sophocleous

Administrativna službenica

Tel.: (+357) 22805973

Telefaks: (+357) 22518328

E-adresa: csophocleous@mjpo.gov.cy

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

U slučaju da se dijete oduzme obitelji, Služba za socijalnu skrb ispituje širi obiteljski krug (npr. bake i djedove, ujake/ujne, stričeve/strine) kako bi se dijete moglo smjestiti s njima. Ako se utvrdi da nitko iz šireg obiteljskog kruga nije prikladan, uzima se u obzir i širi društveni krug. Ako ne postoji odgovarajuća osoba u širem obiteljskom ili društvenom krugu, Služba za socijalnu skrb smjestit će dijete u udomiteljsku obitelj ili ustanovu za skrb.

Ako postoje bliski srodnici (npr. djedovi i bake), pojednostavnjeni su postupci za dobivanje pristanka te smještaj djeteta.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Engleski i grčki.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Grčki i engleski.

Posljednji put ažurirano: 05/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.